Skip to content

Məqalələr

 1. Pis şey etmək azadlığıBaku Research Institute, 18 Oktyabr, 2023.
 2.  “Siyasi təkfirçilik,” Baku Research Institute, 7 Avqust, 2023.
 3. Üç əxlaq: Sayın Ərdoğan” bloq, 30 May, 2023.
 4.  “Azərbaycanın inzibati ərazi bölgüsünə hörmət edən varmı?Baku Research Institute, 7 İyun, 2022.
 5. ‘Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyulub’ iddiasını necə başa düşək? Baku Research Institute, 6 Aprel, 2022.
 6. ‘Xalq hazır deyil’ iddiası barədəBaku Research Institute, 22 Dekabr, 2022.
 7. Başa düşmədiyim şeylər barədə” bloq, 27 Mart, 2022
 8. Universitet təhsili və bazar tələbləri” with Farid Mehralizade. Baku Research Institute, 28 Fevral, 2022.
 9. Müharibəni niyə istəmirdim?” bloq, 08 Yanvar, 2022.
 10. Müzakirə mühiti barədə” bloq, 29 Noyabr, 2021.
 11. Mən niyə müsəlman deyiləm” bloq, 29 Noyabr, 2021
 12. Pul və şöhrət: resusrsların sui-istifadəsi” bloq, 24 Noyabr, 2021.
 13. Seçki sistemi barədəBaku Research Institute, 1 Noyabr, 2021.
 14. Potensial ziyalıdan şikayətBaku Research Institute, 10 İyun, 2021.
 15. Məişət zorakılığı və siyasi mübarizəBaku Research Institute, 25 Fevral, 2021.
 16. Azadlıq haqqındaRasional, 09 Fevral, 2021.
 17. Əxlaq və ermənilərə münasibətBaku Research Institute, 25 Noyabr, 2020.
 18. Mədəniyyət Nazirliyi niyə ləğv edilməlidir?Rasional, 04 Sentyabr, 2020.
 19. Liberal kimə deyilir?Rasional, 02 Sentyabr, 2020.
 20. Dövlət və heyvan haqlarıRasional, 28 Avqust, 2020.
 21. Müharibə istəməyənlər nə istəyir?Rasional, 25 İyul, 2020.
 22. Siyasi bilik üçün ədəbiyyatRasional, 19 İyul, 2020.
 23. Bizi ekspertlər idarə etməlidir?” Rasional, 09 İyul, 2020.
 24. Niyə təhqir ifadə azadlığıdırRasional, 09 İyul, 2020.
 25. İcbari lisenziyalar ləğv edilməlidirRasional, 08 İyul, 2020.
 26. Covid-19 kontekstində Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaş-dövlət münasibətlərinə bir nəzərBaku Research Institute, 25 Mart, 2020.
 27. Səs vermək niyə vacibdir?” with Shahin Jafarli. Baku Research Institute, 23 Dekabr, 2019.
 28. Neqativ və Pozitiv Azadlıq AnlayışlarıBaku Research Institute, 3 Dekabr, 2019.
 29. Murad İsmayılova cavabBaku Research Institute, 9 Fevral, 2019.
 30. Akademik Azadlıq və Universitet.” Baku Research Institute, 4 Yanvar, 2019.
 31. Utopiyaların əhəmiyyətiBaku Research Institute, 30 Avqust, 2018.
 32. Demokratiya, yoxsa epistokratiya: iki dəyər arasındakı seçimBaku Research Institute, 23 İyun, 2018.
 33. Demokratiyada siyasi biliyim əhəmiyyətiBaku Research Institute, 27 May, 2018.

Tərcümələr

 1. Black, Bob. “Primitiv və Modern Ədalət: Anarxist və Dövlətli Cəmiyyətlərdə Mübahisələrin Həlli” [“Justice, Primitive and Modern: Dispute Resolution in Anarchist and State Societies” (from English to Azerbaijani)]. Baku Research Institute, 2019.
 2. Brennan, Jason. Siyasi Fəlsəfə: Giriş [Political Philosophy: An Introduction (from English to Azerbaijani)]. Ongoing.
 3. Carter, Ian. “Bərabər azadlığı əsaslandırmaq: Yan Karterlə müsahibə” [“Grounding Equal Freedom: An Interview with Ian Carter” (from English to Azerbaijani)]. Baku Research Institute, 2022.
 4. Filou, Benoit. “Azərbaycanda multikulturalizm” [“Multiculturalism in Azerbaijan” (from English to Azerbaijani)]. Baku Research Institute, 2021.
 5. Damian, Leon. “Fiskal qənaət dövrü və onun güclü iqtisadiyyatlara təsiri” [“The Austerity Era and Its Effect on Major Economies” (from English to Azerbaijani)]. Baku Research Institute, 2020.
 6. Denis, Robert. “Tağıyev-Behbudov məsələsi: XX əsrin əvvəllərində Qafqazın müsəlman elitləri arasındakı qarşıdurma” [“The Taghiyev-Behbudov Affair: Conflict Among Caucasian Muslim Elites in the Early XX Century” (from English to Azerbaijani)]. Baku Research Institute, 2020.
 7. Hodaei, Alireza. “Qlobal tarix dövründə milli hekayətlərə yeni baxış: Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və İran əlaqəsi” [“Rethinking National Narratives in the Age of Global History; Mahammad Amin Rasulzadeh and the Iranian Connection” (from English to Azerbaijani)]. Baku Research Institute, 2019.